Ankieta

Twój adres email *

Adres email będzie wykorzystywany w celu ewaluacji w ramach pracy magisterskiej.

Lubię/nie lubię *

Skala od 1 do 7, gdzie 1 (nie lubię) najmniejsze a 7 (da się lubić) to największe nastawienie.

Nieinteresująca/interesująca *

Skala od 1 do 7, gdzie 1 (nie jest interesująca) najmniejsze a 7 (jest bardzo interesująca) to największe nastawienie.

Zła/dobra *

Skala od 1 do 7, gdzie 1 (jest zła) najmniejsze a 7 (jest dobra) to największe nastawienie.

Created with Perfect Survey